ReklamaWieś w centrum metropolii Wieś w centrum metropolii 28.02.10 - Rozwój technologiczny ludzkości pozwala na coraz większe...

 
 
 
 

Owoce

Owoce

Owoc

Owoce są organem powstającym z zalążni słupka i ewentualnie dna kwiatowego. Owoce posiadają w swym wnętrzu nasiona, osłaniając je i ułatwiając rozsiewanie. Nasiona są głównym organem rozmnażania i rozprzestrzeniania roślin. Owoce można podzielić na mięsiste, które są roznoszone przez zwierzęta oraz owoce suche rozprzestrzeniane przez wiatr lub wodę. Jakość owoców można określić za pomocą kształtu owocu i urody owocu.

Budowa owoców:
- owocnia (perykarp) - powstaje z zalążni słupka, jest zbudowana z trzech warstw:
          - egzokarp - warstwa zewnętrzna,
          - mezokarp - środkowa warstwa, ,
          - endokarp - wewnętrzna warstwa.
- nasiona – które powstają w wyniku rozwoju zapłodnionych zalążków.

Owoce suche (pękające, niepękające)
Owoce soczyste – mięsiste ( pestkowiec, jagoda, jagoda pozorna, owoce jabłkowate lub owoce szupinkowe)

Owoce jadalne
Za owoce jadalne uznaje się jadalne części drzew lub krzewów które z punktu widzenia morfologii roślin owocami lub owocostanami.

Owoce jadalne można poddawać procesom:

- obierania
- drylowania
- szypułkowania


 
 
 
 
 
 
  • Filmy rolnicze

  • Zdjęcia

  • Forum rolnicze

  • Grupy rolnicze

4344

Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Maszyny rolnicze:
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem
Fuzarioza kłosa poważnym zagrożeniem dla jakości ziarna zbóż
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
Nowy, solidny fungicyd na polskim rynku
URSUS
Stare traktory